Fundatorem nagrody „Wirtuoz Biznesu” jest Konsorcjum
Naukowo-Edukacyjne Spółka Akcyjna.

Konsorcjum Naukowo- Edukacyjne tworzą głównie Placówki Oświatowe, Fundacje, Stowarzyszenia, Spółki, które działają w obszarze nauki, kultury, sportu i zdrowia.

Zasadniczym celem Konsorcjum jest wspólna praca nad jakością procesu kształcenia oraz prowadzenie wspólnych działań na rzecz nauki oraz środowiska gospodarczego.

Spełniamy oczekiwania klientów w szerokim zakresie usług edukacyjnych z licznymi sukcesami dzięki profesjonalnej kadrze, gwarantującej wysoki poziom kształcenia, nowoczesnej bazie dydaktycznej i przyjaznej atmosferze. Skupiamy wokół siebie wysokiej klasy specjalistów tworzących znakomicie współpracujący zespół, którego celem jest propagowanie oświaty i kształcenia ustawicznego.

Naszym celem jest dostarczenie klientom pełnej satysfakcji ze świadczonych usług oraz systematyczny rozwój i stałe podnoszenie jakości prowadzonego kształcenia.

Posiadamy  zaplecze lokalowe i bazę dydaktyczno-szkoleniową w centrum Kielc (sale dydaktyczne, sprzęt multimedialny,  pracownię komputerową itp.) Gwarantujemy elastyczne podejście do klienta, profesjonalną obsługę oraz rzetelność i zaangażowanie w świadczenie oferowanych usług. Organizujemy szkolenia na różnych poziomach, o różnej tematyce, pozwalające na ciągłe doskonalenie swoich umiejętności, a oferta edukacyjna jest cały czas poszerzana. Oprócz szkoleń i kursów oferujemy kształcenie na studiach podyplomowych realizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnego oraz skorzystania z oferowanych przez nas usług. Serdecznie zapraszamy!

www.konsorcjum.edu.pl