pro-civitas-logoPro Civitas po łacinie oznacza: dla społeczności, dla mieszkańców, dla obywateli. Wybór nazwy stowarzyszenia nie był przypadkowy gdyż już w samej nazwie zawarto ideę jaka do dziś przyświeca Stowarzyszeniu. Tą ideą jest budowa nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego opartego na Polskich tradycjach i obyczajach w ramach demokratycznego państwa prawnego. Głównym celem jest urzeczywistnianie działań mających na celu budowę i upowszechnienie idei społeczeństwa obywatelskiego

Realizacja tego celu przyczyni się do zwiększenia świadomości społecznej oraz doprowadzi do wzrostu zaangażowania, a co za tym idzie większej ilości wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. Zwiększy to integralność lokalnej wspólnoty i sprawi, że wszyscy będziemy żyć w trochę lepszym miejscu.

Stowarzyszenie Pro Civitas w Piekoszowie jest organizacją, która od 2008r. prężnie działa na wielu płaszczyznach życia społecznego gminy Piekoszów.

Do największych sukcesów stowarzyszenia możemy zaliczyć realizację następujących projektów :

  1. Zwiększenie kwalifikacji członków OSP Rykoszyn gwarancją bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców
  2. Przeprowadzenie zajęć i warsztatów połączone z zakupem doposażenia świetlic wiejskich w gminie Piekoszów.
  3. Przeprowadzenie warsztatów muzycznych i tanecznych połączone z zakupem doposażenia
  4. Wysportowana młodzież przyszłością gminy- warsztaty karate